Kopenhāgena,
01
Septembris
2020
|
13:51
Europe/Amsterdam

VELUX grupa, sadarbojoties ar Pasaules Dabas Fondu, apņemas izlīdzināt savu vēsturisko oglekļa pēdas nospiedumu un kļūt par oglekļa neitrālu kompāniju

Kopsavilkums

VELUX grupa ir apņēmusies izlīdzināt savu vēsturisko oglekļa dioksīda nospiedumu, kas radies kopš kompānijas dibināšanas 1941. gadā - kopumā 5,6 miljonus tonnu CO2. Kompānija šo ieceri īstenos sadarbībā ar Pasaules Dabas Fondu, cīnoties pret klimata pārmaiņām un atbalstot ar mežiem saistītas iniciatīvas, kuru mērķis ir mazināt biotopu izzušanu, saglabāt bioloģisko daudzveidību un uzlabot vietējo kopienu dzīvi.

VELUX grupa šodien paziņoja savu jauno darbības modeli un apņemšanos - kļūt par oglekļa neitrālu kompāniju līdz 2041. gadam, kad uzņēmums svinēs savu 100. gadadienu. Pasaulē vadošais jumta logu ražotājs daļu no šīs apņemšanās realizēs sadarbībā ar Pasaules Dabas Fondu, neitralizējot vēsturisko oglekļa pēdas nospiedumu 5,6 miljonu tonnu CO2 (1. un 2. darbības joma ii) apmērā, kas radies kopš kompānijas dibināšanas 1941. gadā. Tas tiks panākts, ieguldot dažādos mežu saglabāšanas projektos.

Saskaņā ar Parīzes nolīguma mērķi ierobežot temperatūras pieaugumu 1,5° C robežās, mazinot klimata pārmaiņu izraisītos riskus, VELUX grupa arī nākotnē apņemas būtiski samazināt kompānijas un tās piegādes ķēdē radītās oglekļa emisijas (1., 2. un 3. darbības joma iii). Jauno konceptu “Lifetime Carbon Neutral” ir iniciējusi VELUX grupa un attīstījusi sadarbībā ar Pasaules Dabas Fondu, lai uzņemtos atbildību par kompānijas radītajām oglekļa emisijām, kas radušās tās darbības laikā līdz šim, kā arī tām, kas tiks radītas uzņēmuma darbības rezultātā nākotnē. Šīs saistības neatņemama sastāvdaļa ir nenovērtējama dabisko mežu un savvaļas dzīvnieku saglabāšana mūsdienu un nākamajām paaudzēm visā pasaulē.

Deivids Brigss (David Briggs), VELUX grupas izpilddirektors: “Mūsu planētu sagaida nopietna klimata un dabas krīze. Lai to mazinātu, nepieciešama ārkārtēja rīcība. Saskaņā ar mūsu uzņēmuma vērtībām, mēs tiecamies darīt vairāk nekā tas tiek pieprasīts, tāpēc esam izstrādājuši konceptu “Lifetime Carbon Neutral”. Šis jaunais koncepts ietver 20 gadu partnerību ar Pasaules Dabas Fondu, kuras laikā tiks izlīdzinātas mūsu vēsturiskās oglekļa emisijas. Mēs arī nākotnē ievērojami samazināsim CO2 emisijas, kas tiek radītas uzņēmuma darbības rezultātā un lūgsim to darīt arī mūsu piegādātājiem. Ceram, ka arī citus uzņēmumus iedvesmos šis solis un tie piemēros konceptu “Lifetime Carbon Neutral” arī savā darbībā, lai radītu ilgtspējīgu nākotni visiem.”

Nākamā 21 gada laikā VELUX grupa sadarbosies ar Pasaules Dabas Fondu, lai kļūtu par “Lifetime Carbon Neutral” kompāniju, ieguldot meža un bioloģiskās daudzveidības projektos, kuri ir izstrādāti tieši priekš VELUX. Tas palīdzēs apturēt biotopu zudumu, mežu izciršanu un zemes degradāciju, mazināt apdraudējumu mežu ekosistēmas bioloģiskajai daudzveidībai visā pasaulē, vienlaikus strādājot ar vietējām kopienām un dodot savu labumu arī tām. Pirmie divi no šiem meža projektiem tiks realizēti Ugandā un Mjanmā.

Izmantojot plašu aktivitāšu klāstu, galvenā uzmanība Ugandā tiks pievērsta izcirsto mežu atjaunošanai, jaunu mežu audzēšanai un atlikušo dabisko mežu aizsardzībai. Lai apmierinātu pieprasījumu pēc dažādiem meža produktiem un mazinātu spiedienu uz dabīgajiem mežiem, projekta ietvaros tiks audzēti koki meža platībās, citās agromežsaimniecības sistēmās un plantācijās ārpus aizsargājamām teritorijām. Mjanmas projekts tiks īstenots ciešā sadarbībā ar vietējām kopienām, lai aizsargātu daudzos nozīmīgos savvaļas gaiteņus gar Maw Daung un aizsargātu šīs teritorijas unikālo bioloģisko daudzveidību, vienlaikus sniedzot labumu arī vietējai kopienai.

"Klimata un dabas krīzes radītā ietekme kļust arvien acīmredzamāka. Ir nepieciešama steidzama un mērķtiecīga rīcība, lai izveidotu izturīgāku un ilgtspējīgāku nākotni visiem. VELUX grupas “Lifetime Carbon Neutral” vīzija un apņemšanās ir svarīgs solis, kas būtu jāsper arī citiem”, sacīja Pasaules Dabas Fonda starptautiskais ģenerāldirektors Marko Lambertīnī (Marco Lambertini).

“Globālais mērķis ierobežot temperatūras pieaugumu 1,5° C robežās, vienlaikus aizsargājot svarīgas meža ainavas un bioloģisko daudzveidību, kā arī būtisko pienesumu, ko tās sniedz kopienām un ekonomikai, atbilst oglekļa neitrālai un dabai pozitīvai nākotnei, kas kalpos par pamatu visu ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai. Kopā mēs ceram izveidot konceptu, ko varētu pārņemt citas organizācijas, kļūstot par “Lifetime Carbon Neutral” un palielinot latiņu, kas saistīta ar korporatīvajām klimata un dabas iniciatīvām visā pasaulē," uzsver Lambertīnī.

Partnerība ar Pasaules Dabas Fondu ietilpst VELUX grupas stratēģijā “Ilgtspēja 2030”, kas ietver apņemšanos noteikt zinātniski pamatotu emisiju samazināšanas mērķi, izmantojot uz zinātni balstītu mērķu iniciatīvu. Lai pielāgotu un mainītu savu uzņēmējdarbības praksi, VELUX grupa paātrinās ieguldījumus energoefektivitātē savās ražotnēs, pārorientēsies uz atjaunojamiem energoresursiem un iegādāsies 100% atjaunojamo elektroenerģiju, kā arī būtiski mainīs veidu, kādā tas nosaka un iegādājas materiālus.

Papildu informācija par konceptu “Lifetime Carbon Neutral” un mežu saglabāšanas projektiem sadarbībā ar Pasaules Dabas Fondu: https://www.velux.com/what-we-do/sustainability/sustainability-strategy

Katlu plāksne

Papildu informācija

VELUX grupas starptautiskā mediju attiecību komanda: kathrine.westermann@velux.com 

Pasaules Dabas Fonda starptautiskā mediju komanda: news@wwfint.org 

Par VELUX grupu

Gandrīz 80 gadus VELUX grupa cilvēkiem visā pasaulē ir radījusi labākus dzīvošanas apstākļus, maksimāli izmantojot dienas gaismu un svaigu gaisu caur jumtu. Mūsu produktu klāstā ietilpst jumta logi, moduļu jumta logi, dekoratīvās žalūzijas, saulessargi un logu slēģi, to uzstādīšana, kā arī viedās mājas risinājumi. Šie produkti nodrošina veselīgu un ilgtspējīgu iekštelpu klimatu darbam, mācībām, rotaļām un izklaidei. Mēs strādājam globāli – pārdošana un ražošana noris vairāk nekā 40 valstīs, kur tiek nodarbināti apmēram 11 000 darbinieku. VELUX grupa pieder VKR Holding A/S, kas ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību un pilnībā pieder bezpeļņas un labdarības fondam (THE VELUX FOUNDATIONS) un ģimenei. 2019. gadā VKR Holding ieņēmumi sastādīja 2.9 miljardus eiro, un no tiem THE VELUX FOUNDATIONS ziedoja 178 miljonus eiro labdarībai. Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet www.velux.com, kā arī sekojiet organizācijai Twitter @VELUX.

Par Pasaules Dabas Fondu

Pasaules Dabas Fonds ir neatkarīga dabas aizsardzības organizācija ar vairāk nekā 30 miljoniem sekotāju un globālu tīklu, kas darbojas gandrīz 100 valstīs. Fonda misija ir apturēt planētas dabiskās vides degradāciju un veidot nākotni, kurā cilvēki dzīvo saskaņā ar dabu, saglabājot pasaules bioloģisko daudzveidību, nodrošinot atjaunojamo dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, veicinot piesārņojuma mazināšanos un izšķērdīgu patēriņu. Apmeklējiet vietni panda.org/news, lai iegūtu jaunākās ziņas un informāciju, kā arī sekojiet organizācijai vietnē Twitter @WWF_media.